Chính sách Bảo mật của Aube Studio

Chào bạn và cảm ơn bạn đã ghé thăm Aube Studio. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu được cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng website của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các loại thông tin sau đây khi bạn sử dụng website của chúng tôi:

  • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc điền vào các biểu mẫu trên website.
  • Thông tin tự động: Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhất định, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, thời gian truy cập và các trang web bạn đã xem trước và sau khi bạn truy cập vào website của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được từ bạn để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.
  • Cung cấp hỗ trợ khách hàng khi bạn liên hệ với chúng tôi.
  • Gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin tiếp thị và quảng cáo.
  • Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên website.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thương thích để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, phá hủy hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải trên Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn 100%. Vì vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm sự an toàn tuyệt đối của thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoài trừ những trường hợp sau đây:

  • Nếu có yêu cầu pháp lý hoặc theo các quy định pháp luật.
  • Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của Aube Studio.
  • Để áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc thực thi các chính sách của chúng tôi.

5. Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng có quyền yêu cầu xóa tài khoản hoặc thông tin cá nhân liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở phần liên hệ dưới đây.

6. Sự đồng ý

Việc bạn sử dụng website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với chính sách bảo mật này.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: aubecreativestudio@gmail.com

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại định kỳ để cập nhật với các thay đổi mới nhất.

Ngày có hiệu lực: 7/7/2023

Đánh giá